GRAZIOLO BAMBAGLIOLI

Tattato delle volgari sentenze

sopra le virt¨ morali

Edizione di riferimento

Rimatori bolognesi del Trecento, a cura di Lodovico Frati, ed. Romagnoli-Dall'acqua, Bologna 1915

Edizione elettronica di riferimento

http://www.bibliotecaitaliana.it:6336/dynaweb/bibit/autori/sa/anonimo/rimatori_bolognesi_300

EPISTULAE AUCTORIS

1

Illustris excellentie domino domino Bertrando de Baucio clarissimo comiti Montiscaueosi. Gratiolus de Bambaiolis bononiensis et exul immerite humilis servus eius olim civitatis Bononie cancellarius se ipsum in sue recomendationis et fidei devotione sincerum. De superne trono clementie ad inferiorum salutem sapientia increata prospiciens hominem dotatum ymmaginario forme sue profecit in terris ut specularetur intelligens speculando perquireret et perquirendo finem veritatis desideratum ab omnibus reperiret et sic sub perditiosa quiete otiosus et inutilis non maneret; sed in excelsa virtute et operosus et utilis laboraret, propter quod operarios otiose manentes Evangelica veritas vocat ad operam in via domini asserens per Matheum: Et quid statis tota die otiosi? At illi: Nemo nos conduxit, quia nemo igitur me conduxit ut sub sancte operatione aut reipublice bono honere vel officio sicut in domino vere desidero mea posset humilitas fatigari, ne sub otiosa perditione temporis inimica virtuti ulterius rasiderem. Huius relegationis impietate durante quam illa fallax emulationis calamitas odiosa paravit qua mors introivit in orbem terrarum. Idcirco de naturalis mortalitatis radice vulgares aliquas et novellas edax propagines theologorum, doctorum, philosophorum, et venerabilium auctorum sententiis approbatis. Cum autem sola virtus excelsa natura verum operetur amorem, per cuius felices semitas ambulatis, propter quod excellentiarum et gratiarum vestrarum preclara felicitas vobis me dudum servum fidei et devotionis effecit.

Compendiosum igitur in Morali virtute tractatum illustri claritati vestre pronus offero et presento fidelis maxime ut inter ceteras altas et celebres occupationes vestras inter medii, quoniam qualis dulcedine temperandas ex novelle visione materie nove delectationis eventus vestris aspectibus afferatur.

2.

Ad inclitam reverentiam summi Regis laudemque virtutum et odium detestabile vitiorum novellum opus vulgarium sententiarum initiat super ipsis virtutibus et oppositis earumdem per me Gratiolum de Bambaiolis olim comunis Bononie cancellarium, et quanvis bononiensis extrinsecum gravatum immerite relegationis exilio, tamen boni comunis vereque pacis ipsius Bononie, ipsius patrie šelatorem. Cum autem virtus nomenque virtutis ad diversas speties referatur, quia virtutum alie sunt theologiche, ut fides, spes, caritas; alie intelectuales, ut apetitiva, retentiva et digestiva, et virtutes alie a naturali potentia procedentes. Alie sunt morales, ut prudentia, justitia, fortitudo et temperantia. Cumque sit principaliter in proposito de amicitia vera que est operatio caritatis qua diligitur proximus ex mandato, ac de morali tractare subiecto. Idcirco reliquis obmissis virtutibus de ipsius amicabilis essentia et ipsis virtutibus cardinalibus dumtaxat agetur quibus inferior patria militans feliciter regulatur ac per consequens, velut materialis, et grossa, de se a rudi auctore procedens scripto, vel expositione non egeat, quia tamen quanto bonum aliquod est generalius et comunius, tanto rationabiliter est perfectius. Quia igitur mortalium vota sunt varia, quorum alia ad habendum vulgarem et naturalem scientiam. Alia siquidem ad venerabilium scripturarum auctoritatis velut acidentale bonum. Alia vero vota mortalium ad uberiorem intelligentiam aspirantia ad utriusque notitiam sua electione moventur. Idcirco, juxta sententiam Cassiodori, non stilo unico, sed multiplici loquendum est cum agitur de doctrina vel satisfactone multorum. Ut igitur omnibus vulgare, vel scriptum aut utramque querentibus super moralis brevitate subiecti iuxta tenuem scribentis potentiam satisfiat de ipsarum virtutum et oppositorum suarum essentia vulgari invenctione describitur: teologorum, moraliumque doctorum et philosophorum approbanda sententiis, ut per subsequentia latius apparebit. Advertendum est tamen quod quelibet vulgaris sententia est pars principaliter, et per se ab alia sententia non dependens ratione rimarum vel numera sillabarum. Advertendum etiam est quod ipsas vulgares sententias oportuit sub materiali demonstrativo sermone formari. Ratio est quia modus procedendi, modusque tractandi secundum philosophum in morali negotio debet esse figuralis et grossus. Hoc est autem quod dicit philosophus primo ethicorum dicens: Morale negotium amabile esse, si de talibus dicentes ut frequentius grosse et figuraliter veritate ostendant. Alia etiam subest ratio materialis inventionis premisse, videlicet cum ipsas orationes vulgares ad propositum aliquod afferri continget rimarum vel stili altitudine non obstante auditores ipsarum intelligentiam non tardam, non dubiam habeant quia sic non haberetur exquirenda persuasionis intentio; sed ipsam certam et expeditam accipiat in quo bonum persuasionis finisque rethorici residere noscuntur, et etiam quia ipsas sententias opportuit conformari auctoritatibus et scripturis, quibus circumscripte probantur; propter quod simpliciter, sed violenta ellectione quodamodo ex auctoris arbitrio processerunt, et ut de summaria huius intentione tractatus celerius asummatur, sciendum est quod primo de amicabili caritate partibus et effectibus describetur. Ad quarum evidentiam latiorem rubrice singule de materia qualibet subsequenter et proxime per ordinem premictantur.

EXPLICIUNT EPISTOLE AUCTORIS

INCIPIUNT RUBRICE PRIME PARTIS VULGARIUM SENTENTIARUM.

De invocatione superne gratie in proposito.

I De virtute amicabilis caritatis

II De ipsius amicabilis caritatis officibus

III De aliis effectibus amicitie

IIII De aliis effectibus

V De natura virtuosi et vitiosi amici

VI De beneficentia que est actus amicabilis caritatis

VII De dilatione in beneficii et obsequii exhibitione tollenda

VIII De ingratitudine que benificentie est opposita

VIIII Quod ex ingratitudine aliena non debet a virtute recedi

X De pace que est effectus amicabilis caritatis

INCIPIUNT RUBRICE SECUNDE PARTIS

XI De prudentia que inter cardinales virtutes possidet principatum

XII De laude prudentie et commendatione virtutis

XIII De intellectu qui ponitur pars prudentie

XIIII De rationeo que ponitur pars prudentie

XV De providentia que est pars prudentie

XVI De prudentia carnis

XVII De actibus prudentie carnis

XVIII Quod prudentia carnis habet fatuitatis finem

XVIIII De inprovise operationis temeritate vitanda

XX De inutili et periculosa dilatione tollenda

XXI De stultitia que contrariatur prudentie

XXII De virtuoso regimine sui ipsius

XXIII Quod se ipsum non vertuose regularis non debet alios regulare

XXIIII Exemplaris descriptio ad regimine Reipublice

XXV De virtuoso comunitatis regimine

XXVIDe virtute boni comunis et ipsius fine

XXVIIQuod comuni bono iustus est labor nec mors fugienda

XXVIIIDe virtuoso regimine sue familie

XXVIIIIQuod prudentia domini habet honorare virtuosos subiectos et alio abhorrere

XXX Exemplificative monstratur adulationis essentia

XXXI De cecitate regnantium qui artificiosis blanditiis adulantium pervertuntur

XXXII Quod vitiosum est suo dumtaxat in habere consilio

XXXIII De obstinatis correptionem et consilium fugientibus

XXXIIII Quod delinquens indigne castigat alios delinquentes

XXXXV Quod amicorum et antiquorum maxime sunt prosequenda consilia

XXXXVI De eloquentia que est actus prudentie

XXXXVII De effectibus eloquentie

XXXXVIII De virtute silentii

XXXXVIIII De ipsius silentii virtuosis effectibus

XL De justitia que secunda est inter cardinales

XLI De operatione justitie

XLII Exemplificatio antiquorum qui justitiam inclite servaverunt

XLIII De effectibus justitie

XLIIII Quod maleficia impunita non transeant

XLV Quod pena respondeat culpe et de penarum et delictorum distinctione

XLVI De veritate que est pars justitie

XLVII De veritatis effectibus

XLVIII De juratione vitanda et fide in promissis servanda

XLVIIIIQuod inocens pro nocente non iudicetur

L Quod justus calumpniatus non terreri, sed sperare debet in liberatione justorum

LI De iudicio actu justitie

LII Quod judicandum est secundum veram experientiam vel scientiam

LIII Quod non omnibus, sed solum rationabili et possibili veritati adhibenda est fides

LIIII Quod non est in ornato sermone, sed in bona operatione fellicitas

LV De malitia detractionis que opponitur veritati

LVI Quod circa detractoris malitia sit agendum

LVII De liberalitate que est pars justitie

LVIII De actibus ad liberalem essentialiter pertinentibus

LVIIII Quod non in divitiis, nec in genere, sed in virtute est vera nobilitas

LX Quod in apparentia ornamentorum et vestium non est nobilitas

LXI De fortitudine que est tertia inter cardinales virtutes

LXII De magnanimitate que est pars fortitudinis

LXIII De audacia et timore que sunt contraria fortitudinis

LXIIII De presumptione magnanimitati opposita

LXV De patientia in offensis ab affinibus vel amicis illatis

LXVI Quod providendum est suspectis periculis et interim expectanda prudenter

LXVII De fuga tristitie et honesto gaudio possidendo

LXVIII De vindicta superne relinquenda justitie

LXVIIII De cautela que requiritur circa dispositum ad vindictam

LXX De sue deffensione salutis

LXXI De patientia neccessaria peregrinis

LXXII De patientia in asperitate successuum

LXXIII Quod divina judicia justa et utilia sunt et sub fortitudine toleranda

LXXIIII De judiciorum celestium spirituum desideranda salute

LXXV De varietate fortune et ipsius incursibus fortiter substinendis

LXXVI Quod non ex fortuna, nec ex influentia celi, sed humani arbitrii libertate bonum malumque operatur humanitas

LXXVII De temperantia que quarta est in numero cardinalium

LXXVIII De clementia que habet animum temperare circa diminutionem penarum

LXXVIIII De pietate

LXXX De humilitate

LXXXI De obedientia

LXXXII De subiectione subditi erga dominium

LXXXIII De ordine et virtute ipsius

LXXXIIII De operationibus ordinis

INCIPIUNT RUBRICE TERTIE ET ULTIME PARTIS HUIUS LIBRI.

LXXXV De gula que opponitur temperantie Rubr.

LXXXVI De avaritia et ipsius effectibus

LXXXVII De superbia et ipsius effectibus

LXXXVIII De invidia et ipsius effectibus

LXXXVIIII De luxuria et ipsius effectibus

LXXXX De ira et suis effectibus

LXXXXI Quod excusabilis et expediens est ira domini pro sue correptione familie

LXXXXII Quod ex omnibus subditorum deffectibus non debet dominus furiose moveri

LXXXXIII De accidia et ipsius effectibus

LXXXXIIII De pigritia

LXXXXV De malitia partialitatis et ipsius effectibus

LXXXXVI Quod cum ad bonum universi varie conditionis hominum necessario requiruntur, nullus quantumcumque abiectus contempnendus est

LXXXXVII De instabili vanitate temporalis illecebre

LXXXXVIII De morte eiusque contemptu

LXXXXVIIII Conclusio operis tradens qualis sit habenda provisio circa mortem Rubrica contesima et finalis

C Invocazione de la divina gratia al novello tractato de le volgar sententie sopra le virt¨ morali

. Rubrica I.

Amor, che movi il ciel per tua vertute,

E con l'efecto de' superni lumi

Muti li tempi e mutansi i costumi,

Muti condit´oni, e volgi i regni

Per gl'usi lor maligni

Di stato in stato, e d'una in altra gente,

Intendi per pietÓ, omnipotente:

E degna spira in me, o sancto e pio,

Ch'io possa dimostrar com'Ŕ disýo

De le vertute del moral subiecto,

E de l'uman difecto,

A tua etterna lode, alto segnore;

PerchÚ felice effecto

Mai non si trova sanza il tuo valore.

De la vert¨ de la vera e caritativa amistade. Rubrica II.

Lo sommo ben c'avanza ogni vertute

╔ quello amor verace,

Che con beata pace

Ov'el si truova fa dolce salute.

De la operatione de la vera amistÓ. Rubrica III.

Huomeni singulari, cittÓ, comuni,

E principi e baroni Amor a ben comuni dispone e liga;

Onde cessa la briga

E stanno aperti camini e le strade

Per te, buona amistade,

Il mondo Ó pace e 'l ciel felicitade.

Degl'effecti de la vera amistade. Rubrica IIII.

Le cose basse e di poca potenza

Amor le fa possenti, amor l'essalta.

Quanto il baron Ó dignitÓ pi¨ alta

Sanza verace amor, pi¨ basso scende;

PerchÚ sanza unitate

Regno diviso mai non si diffende.

O nobil caritate,

Sol di ragion amica,

HonestÓ e vert¨ sol ti nutrica.

Degl'altri efecti de l'amistÓ. Rubrica V.

Amor, tu dai dolce e sicura vita,

Tu dai fortezza unita,

Tu dai prosperitate,

Tu empi il mondo di soavitate

E tanto Ŕ l'uom gentil, tanto Ó valore,

Quant'el possiede del piacer d'amore.

De la natura del vero amico. Rubrica VI.

Ogni tesoro avanza il vero amico

Per˛ ch'egl'ama e serve ogni stagione,

NÚ chiede guiderdone:

Ma il falso segue sol prosperitate

E fugge il tempo de l'aversitate.

De la vert¨ de la beneficenza acto di caritÓ. Rubrica VII.

Saggio Ŕ chi serve e honora ciascuno,

Che per mille rende uno,

E ogni opra amorosa di pietate

Merito avrÓ da l'alta veritate.

Che 'l beneficio non si dee tardare; ma darsi conviene con gratiosa solecitudine. Rubrica VIII.

Lo presto e 'l bel piacer radoppia il bene,

E del tardare avŔne

Che rende il dono amaro

E mostra il suo factore vile e avaro.

De la ingratitudine la quale Ŕ acto contrario de la benificentia. Rubrica VIIII.

Dell'uomo ingrato scende ogni viltate;

Per sua cativitate

A ciascun Ŕ spiacente e od´oso,

Ma per˛ non convien ch'uom valoroso

Ristringa sua vertute,

Perc'ogni, bel servir spetta salute.

Che per l'altrui viltate e ingratitudine non dee l'uomo vertuoso mancar di sua vert¨. Rubrica X.

Saggio befolco giÓ per tempestate

Che dia sterilitate

Non sta di seminar com' si convene,

ChÚ un anno per cento aduce il bene.

De la vera pace la quale Ŕ effecto de la caritativa amistÓ. Rubrica XI.

O dolce frutto di sicura pace,

Tu se' sol madre de le buone arti;

Affondi guerra e le misere parti,

Per cui si strugge il mondo, e in te giace

Sicuro e dolce stato:

Tu sol se' quella che fa l'uom beato.

Finita Ŕ la prima parte del tractato.

Comincia la seconda parte e principalmente de la prudentia.

Rubrica XII.

Lo gran tesoro, che passa ogni valore,

╔ la vera prudenza,

La cui felice esenza

Fa l'uom di basso loco alto signore.

De la laude de la vertuosa prudenza. Rubrica XIII.

Vert¨ conserva l'uomo in sommo honore

Con principi e baroni

In sommi excelsi troni

Di papal dignitate,

D'inper´al altezza

E d'ogni altra grandezza

Regge e mantien costei per sua bontate.

De lo intelecto il quale Ŕ parte di prudentia. Rubrica XIIII.

Beato Ŕ quel che Ó discreto intelecto

In cui vertute si nutrica e posa

Ella excede ogni mondan dilecto,

E val sopr'ogni pietra prez´osa.

De la raxone la quale e parte di prudentia. Rubrica XV.

Discreto Ŕ quel che vince volontate,

E vive con rasgione;

E perchÚ tien camin di veritate

Truova sÚ vincitor ogni stagione.

De la providentia che Ŕ parte di prudentia. Rubrica XVI.

Ciascun ch'Ŕ vago di bene e d'onore

Viva con provedenza,

Acci˛ che negligenza

O subita follýa nol comfonda.

Quanto huom alcun Ŕ di magior valore,

Cade in peggior sentenza.

Di piccola fallenza,

Di che leggieramente non si monda.

De la prudentia de la carne. Rubrica XVII.

Lo mondan saggio vive con stasgione,

E fa distinctione

Ne le persone, tempi, cose e lochi:

E tal prudenza non si trova in pochi.

De la operatione de la prudentia de la carne. Rubrica XVIII.

Tal saggio viver sa tardo e veloce,

P´etoso e feroce,

Temente et audace,

Secondo il corso del mondo fallace.

Che la operatione de la prudentia de la carne non Ŕ gratioso a Dio. Rubrica XVIIII.

Conosca quel che Ŕ pi¨ sotil tenuto

Che gl'Ŕ da l'occhio etterno

Ogn'uom veduto; presso cui altezza

Lo mondan senno riputa mattezza.

Che la subita e improvisa operatione Ŕ contraria a la providenza. Rubrica XX.

Ogni subýta cosa et improvisa

Sanša consiglio indiscreta si vede,

Onde spesso procede

Doglia e gravoso affanno:

Ma provedenza buona fugge il danno.

Che la tarda e soperchia dimoranza ne la operatione Ŕ contraria de la providenza. Rubrica XXI.

Homo che tarda, e bisogna esser presto,

Potrebbe co' suoi guai divenir saggio:

Dunque a fugir dannaggio

Conviensi adoperare veloce e forte,

ChÚ dimoranša pu˛ dar vita e morte.

Della mattezza contraria de la prudentia. Rubrica XXII.

L'error del folle gl'Ŕ dolce dilecto,

Sopr'ogni peso grava il suo difecto,

PerchÚ ostinando cosý vive e more

Per manco di raxon fermo a l'errore.

Del vertuoso reggimento di sŔ stesso che specta a la vert¨ de la prudentia. Rubrica XXIII.

Ciascun che regge comun over regno

Prima corregga sÚ con tal effecto

Che 'l tragga a ben valer ogni sugetto.

Che l'uomo che non sa reggere se stesso non Ŕ degno di reggere l'altra gente. Rubrica XXIIII.

Huom che conduce mal suo piccol legno

Non Ŕ sofficiente e non Ŕ degno

A la condotta di pi¨ grossa nave.

Exemplo naturale de l'ape al buono reggimento di ciascuna chomunitÓ. Rubrica XXV.

O regimento natural de l'ape,

Tu dai dottrina di bene e d'onore:

Pregio avrÓ seguendo il tuo exempio

E farÓ buon ciaschun ch'Ŕ nel suo tempio.

Qual dee essere lo vertuoso rectore nel reggimento de la cittade. Rubrica XXVI.

Non regga alcun rector a volontate;

Ma con pura raxone

Ami i subgietti suoi in unione

Intenda 'l ben de la comunitate:

Viva discreto, affabile e piacente

E farassi d'amor ogn'uom' servente.

De la vert¨ del ben comune. Rubrica XXVII.

Quanto Ŕ perfecto il ben, tanto pi¨ vale,

Quant'egl'Ŕ pi¨ comune e generale;

PerchÚ ciascun contenta e satisface,

E nascene un´one e dolce pace.

Che per lo comun bene Ŕ giusta la fatica e la morte non si dee fuggire. Rubrica XXVIII.

Non si dee temer per ben comune

Di fatica, o di morte,

Che singular ciascuno Ŕ tanto forte

Quant'Ŕ 'l valor di sua comunitate,

Lo qual si dee servare

Sopr'ogni spet´ale utilitate.

Del vertuoso regimento di sua famiglia. R. XXVIIII.

Tenga signor famigla di bontate,

Accorta d'onestate,

E sia ciascun al suo fine ordinato:

E s'alcun fosse folle over ingrato

Nol tardi far lontano

PerchÚ ne guasta mille un non ben sano.

Che 'l discreto signor de' volere conoscere la vert¨ e vizii de' suoi sugetti e honorare ciascun come si convene. Rubrica XXX.

Segnor che vol tener felice stato

Conosca la virt¨ de' suoi sugiecti,

E vitii e lor diffecti,

E poi honori i valorosi e degni;

E lusinghieri indegni

Tratti com' vuol raxone,

Che dÓ secondo l'opra guidardone.

Mostrasi per exemplo la natura de' lusinghieri. Rubrica XXXI.

Se di dolcezza l'amo non adesca,

Che piaccia al pesce il pescator che pesca,

Non val arte, nÚ lenza,

Che 'l pi¨ tira in fallenza,

E perde il tempo e la fatica invano.

De la inexcusabile ignoranza de' regnanti che si lascian condurre per malitia di lusinghe. Rubrica XXXII.

Quello Ŕ signor di natural bontate

Degno d'onor, d'imper´al grandezza,

Che non crede a dolcezza di coloro

Che sormontando con le arti loro

Furan l'onor a valorosi e degni:

E questo Ŕ quel onde nascon gli sdegni,

PerchÚ si perdon l'opre tryumphali

Se regge il corbo e li falsi hanimali.

Che voler sol fermar se al suo consiglo Ŕ contrario a la prudentia. Rubrica XXXIII.

Huom che si ferma solo al suo piacere,

E che sol crede veritÓ vedere,

O gl'Ŕ superbo, o leggier senno il regge,

PerchÚ raxon, non volontÓ, fa legge.

Che l'uomo che non vuole esser ripreso Ŕ folle, contrario alla prudentia. Rubrica XXXIIII.

Homo che solo al suo voler attende,

NÚ vuole esser ripreso,

╔ da follýa offeso:

Di che vergogna e grave stato attende.

Che l'uomo vitioso degnamente non pu˛ correggere l'altrui deffecto. Rubrica XXXV.

A morto lume che per sÚ non splende

Altro giÓ non accende,

Chosý huomo ch'Ŕ spento di vertute

Altrui non pu˛ coregger nÚ dar luce;

Per˛ che 'l cieco duce

NÚ sa, nÚ vede camin di salute.

Che 'l buon consiglo procede dal discreto e antico amico. Rubrica XXXVI.

Sano Ŕ 'l consiglo del suo dolce amico

Qual Ŕ 'l discreto antico

In cui de' esser conoscenza e fede.

Huom che consiglo chiede

Pu˛ dire: i' poso e altrui affatico;

E sol non erra se ben no i soccede.

De la vert¨ de la eloquentia. Rubrica XXXVII.

O grat´oso e singular diletto

Del bel parlar che con raxon procede!

Per lui si mostra e vede

Quanto conosce l'uman intelecto.

De gl'effecti de la eloquentia. Rubrica XXXVIII.

Del bel parlar s'acquista excelso honore,

E alto frutto nasce,

Che con diletto l'uom consola e pasce:

E tanto Ŕ dilettoso il suo valere,

Che ciascun trae al suo gentil piacere.

De gl'effecti de la eloquentia ancora. Rubrica XXXVIII.

Homo che parla con dolce sermone

Aquista gratia con benivolenza;

Cosý di boce ch'Ŕ aspra et altŔra

Nasce disdegno e grave quistione.

De la vert¨ del ragionevol tacere. Rubrica XXXVIIII.

Mal sa parlar chi di tacer non cura;

El fa contro a natura

Che due orecchi e una lingua diede.

Perci˛ si mostra e vede,

Che pi¨ dee l'uom udir che ragionare.

De gl'effecti del ragionevol tacere. Rubrica XL.

Ciascun del suo parlar talor si pente,

Ma non del suo tacere;

Per˛ non si convien seguir volere,

Ma pensar le persone e 'l tempo e loco,

╔ 'l mezzo bel tener tra 'l troppo e 'l poco.

De la justitia seconda cardinal vert¨. Rubrica XLI.

Per la vert¨ de la santa Justitia

Ogn'uomo si conserva in sua ragione,

Lo sugietto e 'l barone,

E 'l piccol col possente a sicur stato,

E ciascun in suo grado

In quanto si convien Ŕ honorato.

De la operatione de la Justitia. Rubrica XLII.

Madre Justitia, che conservi i regni,

E fa' li alti e felici,

Senza le tue radici

Il tuo frutto Ŕ diserto in ciascun loco.

E signor' e comun' t'Ó cara poco,

PerchÚ non Ói amici.

Tutti li tuo' nemici

Inganno e forza, e gl'altri usi maligni,

Li qua' correggi tu, persegui e sdegni.

Exemplo di certi antichi e virtuosi Romani al bene della Justitia. Rubrica XLIII.

O Cato, o Scipione, o buon Troyano,

O gran Justin´ano,

Or si conosce il vostro alto valore,

Che Ŕ vostro ecterno honore.

Ma i miseri mortali del cieco mondo

Non vedete ch'a fondo

Leggier dilecto e vil vogla vi mena,

Di che conviene uscir gravosa pena.

De gl'effetti de la Justitia. Rubrica XLIIII.

Per˛ che 'l giusto vive con raxone

Et ella il fa sicur come lione,

E grande il tien nella presente vita,

Po 'l rende al cielo a l'ultima partita.

Che i malificii non trapassino sanša pena. Rubrica XLV.

Huom che a mal far ceco Ŕ per suo difetto

Degno Ŕ che pena gli apra l'intelletto:

Per˛ che 'l mal punito

Esemplo dÓ di non esser fallito.

Che la pena pareggi la colpa e che con distinctione si viva, che Ŕ atto di Justitia. Rubrica XLVI.

A grave iniquitÓ crudel vendecta

Et a legier peccato legier pena:

E questa Ŕ legge piena

D'ogni valor perfecta.

Huom che non vive con distinctione

Si pu˛ dir' animal sanša ragione.

De la veritÓ che Ŕ parte di Justitia. Rubrica XLVII.

Beato Ŕ quel che veritÓ possiede,

E tanto il fa valere quanto dimora

Lo fondamento onde quel ben procede

C'ogni virtute honora.

De la operatione de la veritade. Rubrica XLVIII.

La veritate Ŕ pace della mente;

Ma 'l falso che dimostra esser piacente,

Et alegro e contento

IstÓ sempre in pavento

ChÚ coscienša grave il tien dolente.

Che fugir si dee l'usanza del giurare disonesto e che ne le promessioni si dee servare fede. Rubrica XLVIIII.

Al saggio non convien far sagramento

In ogni suo sermone

Se fa promess´one,

Observi fede; e questo Ŕ 'l dritto bene

Che l'uomo in stato e 'n degno honor mantene.

Che 'l iusto per lo ingiusto non sia gravato. Rubrica L.

Per altrui fallo punir l'innocente

╔ gravissimo errore:

Dunque saggio rectore

Non corra tosto a dar pena o sentenza.

PerchÚ mal penter Ŕ dopo fallenša.

Che 'l giusto calumpniato non tema; ma speri ne la divina Justitia. Rubrica LI.

Non tema il giusto che Ŕ calumn´ato

NÚ d'esser infamato,

Perch'egli Ŕ mondo nel divin cospetto

Ch'en lui mette la speme, en lui l'affecto,

Il qual revela ogni impietate,

Confonde falsitate

E salva il giusto in sua veritate.

De la operatione del iudicio e de la oppinione humana. Rubrica LII.

PerchÚ vera sentenša

Non Ŕ ne l'aparenša,

Per vista o per piacer non giudicare,

PerchÚ tu puo' fallare.

Tal fructo par maturo ch'Ŕ bene acerbo,

E tal mostr'esser humil ch'Ŕ superbo.

Che giudicare non si dee per l'apparenša; ma per certa scienša. Rubrica LIII.

Chi giudica huomo per isperienza

O per certa scienša

E degna lode e fede si convene,

Perch'el conosce il bene,

E sa l'effecto e vede la raxone,

Onde si muove sua oppin´one.

Non creder per gran corpo huom valoroso,

NÚ piccol pauroso;

PerchÚ vertute non si vende a saggio

Da quell'eterno raggio

Lo qual la mette dove gli piace eleggere:

Sý che ben spesso un piccol Ŕ pi¨ saggio

Pi¨ coraggioso e pi¨ fierešša spande

Che uno che sia ben grande.

Fugge per passerin, nibbio e šelone,

E vince un falconcel grande aghirone.

Che non si dee credere a ci˛ che si ragiona; ma solo a la possibil veritate. Rubrica LIIII.

A cci˛ che s'ode non si vuol dar fede,

Ma pensar si convien la veritate,

Et ogni qualitate

Di quello c'altri espone

E creder al possibil con raxone.

Che la vertute non Ŕ ne l'ornato parlare; ma nell'opera virtuosa. Rubrica LV.

Non basta il bel parlar, nÚ fa perfecto,

Ma il vertuoso effecto

Dell'opra buona, rende l'uom felice:

Quella Ŕ vera radice

Per lo cui fructo si conosce il bene

E quanto di valor ciascun huom tene.

De la dectratione contraria de la veritade. Rubrica LVI.

O dettrator, riportator fallace,

Tu corrompi ogni loco ove ti trovi;

Per˛ che sdegni e nimistate movi

Tra veri e dolci amici

E distrugendo fai mortal nimici.

Del rimedio necessario contra la mališia del detractore. Rubrica LVII.

Quando alcun saggio vede il dettratore

Facciasi in testa ghirlanda di spina,

Per punger quel che per mal dir s'inchina

E dir: non credo a riportatore

Del qual sol nassce danno e grave errore.

De la liberalitate che Ŕ parte di Justitia. Rubrica LVIII.

Non fa cortese, nÚ gentile alcuno

Il donare a ciaschuno,

NÚ voler sempre tener larga spesa,

Ma l'ordinata impresa

Del come e quanto et ove si convene

Di saggio e di gentil nome mantene.

De la operatione che si conviene a l'uomo liberale. Rubrica LVIIII.

Quanto Ŕ magior l'onor, lo stato e 'l bene

Tanto de' crescer pi¨ la caritate

I' quello a cui ela vene:

Dimostra opra di gentil valore;

E questo Ŕ quel bel fiore

Il qual produce vera nobiltate.

Che gentilešša non Ŕ nel sangue, nÚ in antica richeša. Rubrica LX.

Non dÓ richezza antica nobiltate,

NÚ sangue; ma vert¨ fe' l'uom gentile,

E trae di loco vile

Huom che altier si fa per sua bontate.

De la gentilezza medesima.

Homo che d'umil loco Ŕ discendente,

Il qual per sua vert¨ grande sormonta,

Avanša quel che smonta

Per sua sola viltÓ d'alto parente.

ChÚ tanto Ŕ grave l'onta

Et Ŕ magior lo caso di costui,

Quanto per specchio e per exemplo altrui

Avea via sicura

Alla gentil natura,

La qual con duro affanno

E sol per suo valore

L'altro conven trovare, se vuol honore.

Ancora de la vera nobilitade.

Tanto Ŕ ciaschun gentil quanto Ó vertude

E tanto Ŕ vertuoso. quanto Ŕ l'opra

Per bel valor di fuor; sý che si scopra

La nobiltÓ che in l'animo si chiude.

Che l'aparentia de gl'ornamenti e de' vestimenti non fanno l'uomo virtuoso. Rubrica LXI.

In vanitÓ non Ŕ gentil valore,

NÚ fa miglior cavallo adorna sella,

NÚ fren dorato gli to' il suo diffecto:

Cosý non fa valer pomposo aspetto

Homo che si dilecti in vista bella;

Per˛ ci˛ che risplende non Ŕ stella

E sotto fregio e vestimento vano

De la fortešša III virt¨ cardinale. Rubrica LXII.

Degno si fa di triumphal corona

Huom di vera fortešša

Per˛ c'ogni gravešša

E ogni amara sorte

Con umiltÓ sostien fin' a la morte.

De la magnanimitÓ che Ŕ parte di forteza. Rubrica LXIII.

Impresa grave e alta con raxone

╔ magnanimitate,

La cui somma bontate

In dub´osa via

Con subita follýa

NÚ con tremor, ma discreta discende.

A lode nÚ a lusinghe non attŔnde,

E del valor altrui parlar non cura

E fa sofrir la sua alta natura,

NÚŔ di cose grandi amirativa,

Delle moral virt¨Ŕ luce viva.

Magnanimo Ŕ colui che con raxone

A l'alte imprese actende:

L'onor del campo e d'arme a lui si rende,

PerchÚ ben le dispone,

E tanto cresce in pregio et in valore

Che la sua chiara fama mai non more.

De la audacia e del timore contrarii de la forteša. Rubrica LXIIII.

NÚ temer, nÚ ardir, ma sicurtate

Al saggio si convene;

PerchÚ 'l timido manca et perde spene,

L'ardir excede e piace;

- Ma sicurtÓ verace

╔ pace - della mente

Armata e forte contro ogni accidente.

De la presumptione contraria de la MagnanimitÓ. Rubrica LXV.

Folle Ŕ l'uom presuntuoso,

Il qual vuol pi¨ veder che non convene.

Del van pensier procede vana spene,

Che sormontando fa l'uom cur´oso

A maggior cosa che non da suo stato,

Onde spessa hora cade trabocato.

De la patienša ne le offese fatte per amici o parenti. Rubrica LXVI.

Avanša ogni dolor la dura offesa,

Che raro vien spirando honor e bene

Se non in quel che in pace la sostene

E sa si riparar su l'acidente

Che dopo il danno non perda il parente.

Che al danno possibile si vuol provedere il quale aspettar si dee con gran fortešša. Rubrica LXVII.

Anši al grave accidente che s'aspetta,

Conviensi proveder con saggia fretta,

Ma non si vuol morire

In dogla et in sospir anši l'evento

Prendasi il riparo sanša pavento:

ChÚ spesso cosa nel tempo intervene

Che in luogo del gran male aduce il bene.

De la alegrešša e che la tristitia ne la adversitade Ŕ consumatione dell'uomo. Rubrica LXVIII.

Mente di pace e d'alegrešša amica

Serva et acressce la vita in dilecto:

Adunque il tristo che pensier notrica

SÚ stesso strugge e sÚ stesso nimica

Per˛ s'avegga d'altro in sul diffecto

Che sospir mille non fan un perfecto.

Che ciascuna vendetta si vuol lasciar a Dio. Rubrica LXVIIII.

Saggio Ŕ chi lascia al cielo ogni vendecta,

PerchÚ fa degno honore

A quel alto signore,

Che Ŕ sopr'ogni humana provedenša.

Giusto corregitor d'ogni fallenša.

Di quel medesimo.

Speri ciaschuno offeso in basso stato

Veder, se 'l tempo aspetta

Contra 'l possente altier degna vendetta

PerchÚ fortuna non tien fermo lato,

Ma fa tosto cader huom exaltato.

Come all'uomo che vuol fare sua vendetta bisogna avere gran cautela. Rubrica LXX.

Somma allegrešša Ŕ fare sua vendetta

PerchÚ l'onta e 'l dolore

Si muta in nuovo honore:

Ma faccia sý ciascun che scorsa fretta

Per nuovo danno non gravi suo stato;

Ch'uom peggiorando male Ŕ vendicato.

Che ciascun de' intender a difender sua salute. Rubrica LXXI.

Come del bel sofrir s'aquista honore,

CosýŔ saggio et Ŕ sommo valore

Diffender ben suo stato e sua salute

Oprando tal difesa con vertute.

Che a peregrini e forestieri bisogna avere patientia nelle offese. Rubrica LXXII.

Simula il saggio peregrin l'offese,

E segue il tempo e l'uso del paese;

NÚ a far altro prende

Che solo al principale, al qual intende.

De la general patientia ne le offese. Rubrica LXXIII.

Homo gravato di forte accidente

Non s'atristi la mente;

Ma pensi con raxon che quel che avene

Lo fa e permette l'infinito bene,

Il qual non opra se non giustamente.

Che li divini judicii si voglono sostenere con forteša per˛ che sono giusti et utili. Rubrica LXXIIII.

Gl'alti iudici del celeste trono

Sono in sÚ tutti giusti e veraci;

Ma li mortal fallaci

Per lor fragilitÓ, per lor difecto

Di sua altešša non Ónno inteletto.

Per˛ giudica mal la humanitate

Credendo il danno ov'Ŕ l'utilitate.

Che li divini judicii sono santi e debono piacere a ciascuno. Rubrica LXXV.

O visitašion superna e santa,

Cara sopr'oro e pietra pret´osa,

Dolce pi¨ d'altra cosa;

Per tua benignitate

Gravi talor nostro corpo mortale,

Per dar felicitate

Al spirto che con Dio vive eternale.

Di quello medesimo.

Homo pass´onato da fortuna

Contra forša di tempo non si mova:

PerchÚ rotto nochier fa mala prova

Contra potenša di turbato mare.

Ma vogla soferendo il mal passare,

Ove si compie e corona vertute,

PerchÚ meglo Ŕ soferire un punto forte,

Sperando sua salute,

Che tutto 'l stato suo metter a morte.

De la fortuna e come si dee ricevere e sostenere saviamente. Rubrica LXXVI.

Non Ŕ sý alto alcun nostro valore

Che poder di fortuna non roversi;

Perch'ella fiere i buoni come i perversi,

E quando alcun pi¨ crede in fermo stato

Pi¨ tosto da fortuna Ŕ alterato.

Che 'l bene e 'l male incontra per la volontÓ humana e non per influenša di pianeto. Rubrica LXXVII.

Non dÓ pianeta alcun necessitate,

Ma sol tal volontate

Qual sua natura in homo dispone:

Per˛ che d'apetito e di raxone

E di libero arbitrio Ŕ possente.

Ciascuna mortalmente

Che elegge a suo piacer lo mal e 'l bene,

Et Ŕ sola casgion di quel c'avene.

De la temperanša quarta virt¨ cardinale. Rubrica LXVIII.

O temperanša, donna dell'onore,

Tu reggi sempre di ragion lo freno,

Tu tien lo meššo bel tra 'l pi¨ e 'l meno;

Per˛ si truova l'uom con pi¨ valore

Il qual pi¨ t'ama; e chi segue 'l furore,

E al disordinato esser s'accosta,

O quanto car gli costa!

Perch'Ŕ nimico di cotal vertude

E con dogla e sospir sua vita chiude.

De la clementia. Rubrica LXXVIIII.

Quanto 'l baron Ŕ di magior potenša

Pi¨ dee seguir clemenša,

Seguir misericordia e veritate:

Per˛ che Salamon in sua sentenša

Disse che 'l vero e la santa clemenša

Conserva l'uomo in alta podestate.

De la pietade e de' suoi effecti. Rubrica LXXX.

Mal non perý giamai huom pietoso,

PerchÚ fellice uscita

Vien dalla buona vita,

La qual per cotal bene

In stato buono lontana si mantene.

De la humiltÓ e de' suoi effecti. Rubrica LXXXI.

O umiltÓ, salute alta e verace,

Tua Ŕ la sicurtÓ, tua Ŕ la pace,

Huom che s'umilia sarÓ exaltato;

NÚ fia sanša humiltÓ giamai beato.

De la vert¨ de la obedienša e de' suoi effetti. Rubrica LXXXII.

Famiglo saggio fa dolce ubidenša,

NÚ parla su la mensa;

Ma tutto accorto pensa

Guardarsi da fallenša

E far al suo signor sol reverenša.

De la lealtÓ del buon sugetto al signore. Rubrica LXXXIII.

Discreto servo fa leal omaggio,

PerchÚ l'ecterno raggio

Di fede e' di vert¨ sempre l'accende

Al bene e a l'onore,

Onde possa far grande il suo signore.

De la virt¨ dell'ordine. Rubrica LXXXIIII.

Degno Ŕ di lode ciascun che dispone

Con ordine ogni cosa nel suo grado,

ChÚ sanza ci˛ s'acquista honor di rado.

De gl'effetti de l'ordine virtuoso. Rubrica LXXXV.

L'ordine bello togle la fatica,

E rende adorna l'opra.

E dÓ honor e lode a chi l'aopra.

Finite sono le Robriche de la seconda parte del tractato.

Comincia la parte III et ultima de' vitii e diffetti de la humana vita.

Et primamente della gola. Rubrica LXXXVI.

O apetito vergognoso e rio,

Tu fai del corpo un dio,

Tu dai gravešša e dogla,

Tu dai infermitÓ, tu dai pi¨ morte,

Che altra pass´one, o altra sorte.

Della superbia e de' suoi effecti. Rubrica LXXXVII.

O mente folle del superbo altero,

C'al cielo e alla terra Ŕ odioso.

Ciascun superbo si tien valoroso,

Tanto soperchio ama sua essenša,

Ch'el tien ferma credenša

Di mettersi sicuro ad ogni impresa;

Ond'egli Ó spesso morte o grave offesa.

Ancora de la superbia.

Folle Ŕ chi non conosce il tempo Ŕ 'l stato

Che gratia o fortuna li concede,

Per˛ che sempre a suo danno procede;

Ma conoscenša tien l'uom in honore

E di grande lo fa venir magiore.

De la Invidia e de' suoi effecti. Rubrica LXXXVIII.

O falsa invidia, nimica di pace,

Trista del ben altrui che non ti nuoce,

Tu porti dentro quella ardente face,

Che t'arde il petto, e altru' mette in croce.

Homo di miser stato

Non Ŕ invid´ato,

Ma sol chi Ó del bene e tien vertute.

O prenše adunque d'ecterna salute,

Raffrena cotal fera;

Che non si strugga e pera

Per lo diffecto suo l'altrui bontate:

Che magior gravitate

E pi¨ alto dolor giÓ non si sente

Che questo vitio tra l'umana gente.

De la Avaritia. Rubrica LXXXVIIII.

O avaritia nimica di dio,

Tu Ói sý strutto il mondo e fatto rio,

Che a mal torre e tener s'Ó rispetto:

E ci˛ mostra l'effetto

Che per cupiditÓ d'esser signore,

O d'aquistar honor, cittade o terra,

L'un strugge l'altro, onde nasce la guerra,

La qual danna e diserta ogni valore.

Questo dimostra chiaro

Come Ŕ cieco l'avaro,

ChÚ cosý quel che possiede gli manca

Come l'altrui per cui ognor si stanca,

E perch'egl'Ŕ contra ragion tenace

Suscita sempre dogla sanša pace.

De la Luxuria. Rubrica LXXXX.

O disonesto e misero dilecto,

Luxur´oso ardore,

Privi ciaschedun del suo honore,

E togli il maggior ben de lo 'ntellecto.

Per te si strugge il bene,

Di che viver convene

L'uomo e 'l suo sangue e diffender suo stato.

O folli inamorati

Del dolce amaro a la morte guidati,

Vostro carnal disýo

╔ vostro sommo bene e solo dio.

In una pinta ymagin di vil terra

Che sý vi lega e serra

Che gentilešša nÚ vert¨ v'acende;

Ma solo a višii mostra mente attende.

De la Ira. Rubrica LXXXXI.

L'ira che da virt¨ sempre Ŕ diversa

╔ sý folle e perversa,

Che quanto in sÚ non vede mai raxone,

E per tale pass´one

Judicio si roversa,

E 'l vecchio e 'l gioven falla ogni stagione.

Non Ŕ grave fatiga

Vincer ciascuno irato,

PerchÚ animo infiamato

SÚ stesso impugna e liga.

Cosý si truova vinto e ingannato

Ciaschun che vuol tener animo irato.

Che il segnore si dee mostrare talora irato per correptione di sua famigla. Rubrica LXXXXII.

Irato viso e lla mente discreta

A signor si convien, perchÚ i sugetti

Corregan lor diffecti;

PerchÚ a fidanša della faccia lieta

Del suo dolce signore

Cade famiglo folle nell'errore.

Di quel medesimo.

Non si convien furore

A discreto signore,

Il saggio marinaio ad un sol segno

Sa governar suo legno

In tempo oscuro et in serena luce,

PerchÚ vert¨ et ordine il conduce.

Se per ogni diffecto di famiglo non si dee turbare lo discreto signore. Rubrica LXXXXIII.

Non dee il cor gentile

Irare contro al sugetto

Per ogni suo difetto,

Ma simular con saggia sofferenša,

Secondo la fallenša:

ChÚ sotto 'l cielo non Ŕ huom perfetto,

E perchÚ impatienša

Ispesso col furore

Radoppia il fallo e fa magior l'errore.

Della Acidia e Pigrešša. Rubrica LXXXXIIII.

O pigra accidia e neglicenša vile,

Tu tien l'anima nostra grave e trista;

Per te mai non s'acquista

Nome, nÚ lode, nÚ verace honore:

Per˛ che questo nasce dal valore,

Il qual misera struggi,

Arte disdegni e la natura struggi.

Exemplo contro a l'uomo pigro. Rubrica LXXXXV.

O pigro vien, ch'el dice Salamone,

A veder la vert¨ della formica,

Che nella state raguna e ripone

Quel che nel freddo tempo la notrica.

Solicito huomo et in valor veloce

Sta in honor con principi e baroni,

Di lui sempre si fa dolci sermoni

Aquistando per tutto fama e lode;

Ma de l'huom pigro sol viltÓ se n'ode.

De la malitia della partialitade. Rubrica LXXXXVI.

Non si tien fede a comun nÚ a parte,

ChÚ 'l guelfo e 'l ghibellino

Veggio andar peregrino,

E da suo' partiali esser diserto.

Misera Ytalia, tu l'Ói ben isperto,

ChÚ 'n te non Ŕ latino

Che non strugga 'l vicino

Quando con forša e quando con mal'arte.

Di quel medesimo.

A far lo ben comun non c'Ŕ pi¨ loco,

PerchÚ ciascuno al suo mulino attende,

E quel che pi¨ s'accende

E che nel suo comun pi¨ alto regna,

VolgerÓ tosto insegna

Pur che l'offerta non manchi a l'altaro.

Dunque si mostra chiaro

Che non Ŕ parte, nÚ comun amato

Se non in quanto l'huom serva a suo stato.

Che a la conservatione del mondo fa mestiero diversa conditione di gente. Rubrica LXXXXVII.

Form˛ lo mondo per diversi gradi

L'infinita natura,

Perci˛ si vede c'una criatura

Dell'altra Ŕ differente in intelecto,

In opere e in effecto.

Altr'Ŕ fatto alla spada,

Altro a la legge,

Altri serve, altri regge,

E perchÚ sia loro esser diverso

Cosý bisongna al ben dell'universo.

De la instabile e fragile gloria de la humana altešša. Rubrica LXXXXVIII.

O fragil gloria della humana altešša,

O misera alegrešša,

Che quando chiara in altrui si vede,

E ferma esser pi¨ crede,

Subito volta e perde il suo valore,

E ne' suo' van pensier' fallita more.

De la morte e come non si dee temere. Rubrica LXXXXIX.

PerchÚ sospiri, mortal, della morte?

PerchÚ tua vita, misero, si dole?

Tu sai che sotto il sole

Cosa creata stabil non rimane,

La sera gioia e pianto la dimane;

Quest'Ŕ la nostra vita

Conclusione del tractato, el consiglo che bisogna asicurarsi da la morte. Rubrica C.

Opra novella, po' ch'Ói dimostrato

Li vitii e le virt¨ d'umana vita,

Consigla, che ciascun anši l'uscita

Proveggia bene al suo ecterno stato:

Po' rendi gratie, lode e reverenša

A l'infinita e superna excellenša,

La qual per sua pietate

Explicit Liber Vulgarium Sententiarum.

Saggio del Commento inedito di Graziolo Bambaglioli

al Trattato delle volgari sentenze sopra le virt¨ morali.

Amor che movi. -

Ad oportune perfectionis assentiam tractatus huiusmodi digne ac necessario et principaliter queritus superne caritatis pressidium, quod michi, sicut scribitur prov. XIX c. ,: Turris fortissima nondum ad ipsam currit in suis et exaltabitur.

De' superni lumi. -

Nam ipse deus, qui est causa prima per influentias et effectus superiorum syderum et speratarum tamquam per secundarias essentias, in istis inferioribus agit et propterea dicit philosophus in libro Metaurorum: Mundus iste inferior continuus est isti superiori ut omnis eius virtus gubernetur, exinde et Boetius in IIII de Consolatione: Omnium generatio rerum cunctusque mutabilium naturarum progressus et quicquid aliquo movetur motu causas, formas, hordines ex divine mentis stabilitate sortitur. Ipse est qui sue bonitate justitie transfert regna, honores et conditiones regnorum de gente in gente.

Per che felice effecto. -

Hoc simpliciter est verissimum et notorium quod absque illius gratia qui est universalis finis desiderate salutis, ad quem omnes fines alii ordinantur finis felicitatis haberi non potest. Nam sicut scriptum est per apostolum III c. ad Cor.: Velle michi adiacetur perficere autem non invenio. Hoc est etiam quod scribit Augustinus in fine XIII libri Confessionum, dicens: Hoc intellige quis hominem dabit homini, quis Angelus Angelo, quis Angelus homini a te petatur, in te queratur, ad te pulsetur, si sic accipietur, sic invenietur, sic aparietur.

Lo sommo. -

Cum inter ceteras excellentias, et virtutes, caritas sit venerabilior et sublimior sicut probat Apostolus XIII ad Corintios, dicens: Horum autem omnium maior est caritas. Idcirco de amicitia, velut de excellentia digniori principali veneratione tractatus; quia sicut dicit philosophus, Eticorum. IX: Caritas est amicitia quedam nam ex virtute ipsius amicabilis caritas bonorum genus mortalium splendore pacis irradiat, et per ipsius verum effectum velud per conforme medium ad primam et simplicem caritatem per consequens hordinatur. Hec siquidem amicitia sic diffinitur de Tulio in suo de Amicitia: Amicicia nihil aliud est nisi divinarum humanarumque rerum cum benivolentia ex caritate summa consenctio et quod ipsa siquidem amicitia, velud perfectissima in omnibus conditionibus dignitatis humane necessario requiratur. Probat philosophus dicens Ethycorum VIII: Sine amicis utique nullus elligit vivere habens reliqua bona omnia, etenim ditantibus et principatus et potentatus possidentibus videtur. Maxime amicis opus esse que enim utilitas talis bone fortune ablato beneficio, quod fit maxime et laudabilissimum ad amicos qualiter utique servabitur sine amicis in inopiaque et reliquis infortuniis solum existimant refugium esse amicos huc usque philosophus.

Ov'el si trova. -

Hoc si quidem scribit Augustinus, dicens: Ubi est caritas quid est quod possit obesse? Et ubi non est caritas quod est quod possit prodesse?

Non si tien fede, etc. -

Quia partialitatis materia ex cupiditate, invidia, superbia et aliis vitiosis habitudinibus generatur; idcirco post ipsa vitia superius demonstrata, de natura partialitatis est sermo. Ad cuius evidentiam latiorem sciendum est quod sicut hostis humane salutis per se ipsum et angelos tenebrosos, fecit partialitatem in celo, causa vero partialitatis eiusdem fuit voluntas mala et inordinata diaboli cecata peccato superbie, avaritie et invidie; quia ipse diabolus superbus amore proprie excellentie, invidus glorie creatoris sui et avarus et cupidus ad cognoscenda altissima et incomprehensibilia dei et ad altissimam beatitudinem possidendam dixit: In celum ascendam, super altitudinem nubium, exaltabo solium meum et ero similis altissimo. Quare sicut scribit Magister II libro Sententiarum dicit; Ipse et multi alii participes sui qui eidem in malitia consenserunt de celestibus sedibus ceciderunt. Similiter partialitas queque huius infellicis mundi, sive sit Guelfa, vel Ghibellina, sive Alba, vel Nigra, quoque nomine nuncupetur, fundata est super ipsis delictis: superbia, cupiditatis et invidie, et ab eis et ipsorum alterocantur. Et quod hec sit vera satis manifesta monstratur. Nam perspicuum est quod neminem Ghibelinum, vel Guelfum originaliter numquam natura produxit; sed corruptibilis homo ex inordinata voluntate sua mores perversos et vitia persequens cupiditatibus, invidiis, superbiis et aliis scelleratis habitibus se miscuit et vagus relaxatur in eis sine quibus naturaliter natus est. Hoc est autem quod Seneca, loquens in persona nature, scribit ad Lucillum, libro III, dicens: Peiores morimur quam nascamur. Nostrum istud non nature vitium est. Illa de nobis conqueri potest et dicere. Quod est hoc sine cupiditatibus vos genui sine tumoribus, sine perfidia, sine pestibus, quales igitur tristes exite. Et propterea dicit philosophus etycorum secundo: Moralis virtus ex more fit; unde et nomen habuit, parum declinans amore, ex quo manifestum est quod neque una moralium virtutum natura nobis insit. Cum igitur morales habitus non a natura, sed ab usu operationis accedat, idcirco primi partium fundatores, scandališšatores et destructores orbis, non a natura, nec a ratione commoti; sed a malitia facinorosa devieti, propter perdictionem proximi et destructionem boni comunis partialitatum malitias invenerunt. Nam partiales huiusmodi propter cupiditatem eorum universos honores, lucra et offitia sue comunitatis et patrie occupare volentes, vel propter superbiam eorumdem, impatientes proximum suum sibi parem adesse, aut ipsius proximi statui prospero invidentes, vel virtuose excellentie emulantes. Et ex hiis et aliis vitiosis deffectibus discordes effecti adversus te ipsos hostiliter insurrexerunt utrinque, et sub partialitatis colore invidiam, avaritiam et superbiam simulantes, se ipsos sub pretextu et nomine Ghibelino, vel Guelfo alterutrum offenditur. Quod siquidem ab ipsis principalibus promotoribus est propagatum in posteris, ut filii enutriti et docti in perversis iniquitatibus et partialitatibus patrum et predecessorum. Suorum eisdem simulationibus gravibusque periculis hodie realiter et personaliter offendantur et ad partialitatis sue perfidiam potentius deffendendam, Ecclesiam et Imperium velut partialitatum suarum principalia fundamenta constituunt. Nam Ghibelini pro eis imperium et ecclesiam contra, suscipiunt. In quo siquidem quantum ipsi partiales omnes se ducantur necessitas rationis et dignitatis ostendit. Quoniam sicut testatur evangelica veritas: Cum omnis potestas a domino deo sit propter quod summum sacerdotium in pontifice spirituali et in imperio temporali imperiale fastigium ad universi spiritualem et temporalem salutem sunt data, vel promissa de celo qui cum a[...]o gerant ymaginarium forme domini? tandem dignitatis officiis distinctionem et partialitatem non habere facere in personis tam similitudine et exemplo bonitatis ecterne penes, quam non est acceptio personarum, quam etiam quia ignominiosum est credere, ut appostolica sanctitas sacerdotii, et potentissima Maiestas Imperii, qui spiritualem et temporalem omnium potestatem possident in terrenis assumant sibi partem, vel partialitatem in eo cuius totum iure veri regiminis et ordinati dominii ad cos noscitur pertinere: propter quod non est verisimile, non est verum quod Ecclesia, nec Imperium, quorum consilia, deliberationes et vie sancte et juste sunt, nec per Guelfis, vel Ghibelinis, vel contra fuerint operati, vel faciant nisi quemadmodum bonum rationis exigerit ad partialium eorumdem devotionem et fidem dignis favoribus cognoscendas, vel ad ipsorum inobedientiam et malitiam digna iustitia puniendas. Nec obstat quod ipsi Ghibelini quoscumque processus iustos ecclesie, et ipsi Guelfi quoscumque processus iustos imperii quantumcumque injustissimos habent ex ipsorum malitia obstinata suspectos et illis pro viribus opponuntur. Ratio est quia magis eligunt ipsi miseri partiales super oppressionibus et tyrampnide convicinium et proximorum suorum; ac in superbiis, luxuriis, cupiditatibus illecebris temporalibus et suis corruptibilibus passionibus permanere, quam preter passiones easdem sub ecclesiastico, vel imperiali justo et sancto regimine residere. Sed quamvis ad Ecclesiam et Imperium spirituale, ac temporale regimine et dominium Guelforum et Ghibellinorum ac terrestrium omnium pertinere noscatur. Quamvis et ipsi Ghibelini Imperium sibi capud et deffensionem appellent, et ipsi Guelfi pro eis Summum Pontificem et Ecclesiam omnium fateantur et invocent adiutricem; tamen nec Guelfi volunt Ecclesiam, nec Ghibellini querunt Imperium pretextu iusti dominii, vel gubernationis eorum; sed solum in casu deffensionis, subsidii et opportunitatis partialium eorumdem, eos dominos suos non corde; sed labiis honorantes. Ynmo sicut frequenti experimento videtur Guelfi repugnant ecclesie, et Ghibellini adversantur imperio usque ad ultimam inobedientiam et destructionem partialium predictorum; totis viribus opponentes, et quod maioris confusionis est gravitas, Guelfus in Guelfum et Ghibellinus in Ghibellinum insurgit et se alterutrum prosecuntur et dissipant. Quia ex superbia, invidia et avaritia terrenorum, que sunt contraria caritatis et pacis, non possunt nec rationabiliter debet unita tranquillitate manere. Item quod derisorium est plurimi ex huiusmodi partialibus secundum accidentia temporum partialitatis emolumenta videntes se faciunt Ghibellinos, vel Guelfos, quorum patres cogniti non fuerunt, et qui pro partialitatis negotio unicam numquam substinuere naturam. Insuper Ghibellinus Guelfo, et Ghibellino Guelfus unitur, ut ex talis unionis virtute nedum contra ceteros Ghibellinos vel Guelfos; sed adversus ecclesiam, vel imperium possint cupiditatum et passionum suarum deffendere et exercere tyrampnides, et in premissis superbia, cupiditate, invidia el aliis vitiosis effectibus diutius et potentius permanere. O igitur partialitas detestanda ab omni veritate, et qualibet bonitate semota! O Guelfi et Ghibellini nominis infelix et odiosa perversio! Invidie et avaritie fomes falsitatis et perdictionis amica, boni comunis et reipublice destructiva, tu puritate orbis ad scandala excitasti; tu hominum innocentiam vulnerasti; sed miserandam Ytaliam pace et caritate nudata in dolorum ac bellorum campestrium et civilium calamitate demersam sanciatam ducis ad mortem. Nisi misericordiarum pater omnipotens de bonitatis sue superna clementia se opponat. Ve tamen superioribus dignitatibus et potentiis diversis penes quos assumptio talis partialitatis adesset, ex qua personarum destructio, et animarum perdictio causatur. Quoniam, sicut per Augustinus scribitur in sermone quarto: pre ceteris gradibus dignitas episcopalis est altior, tanto si per negligentiam dilabatur, ruina est gravior. Et propterea clamat dominus per Ezechielem prophetam adversus potentatus et principes in proposito: Audite, reges, et discite, judices finium terre et prebete aures vestras; quoniam data est a domino vobis potestas et virtus ab altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes vestras scrutabitur; quoniam cum essetis ministri regni illius non recte judicastis, neque custodistis legem justitie.

Indice Biblioteca Progetto Trecento

ę 1996 - Tutti i diritti sono riservati

Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi

Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2010